Βραβεία καλύτερης παρτίδας

NAFA
 • Μαύρο NAFA Άντρες

  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 • Μαύρο NAFA Γυναίκες

  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

 • Καφέ Άντρες

  1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015

 • Καφέ Γυναίκες

  1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

 • Παστέλ Άντρες

  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

 • Παστέλ Γυναίκες

  1999, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

 • Μπλε της Ίριδας Άντρες

  2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

 • Μπλε της Ίριδας Γυναίκες

  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 • Ζαφείρι Άντρες

  1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

 • Ζαφείρι Γυναίκες

  1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015

 • Βιολετί Άντρες

  1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 • Βιολετί Γυναίκες

  1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 • Λευκό Άντρες

  2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 • λευκό θηλυκό

  2014, 2015

AmericanLegion
 • Blackglama Άντρες

  1987, 1988, 1989, 1991, 2003, 2005, 2006, 2007

 • Blackglama Γυναίκες

  1991, 2007

 • Καφέ Άντρες

  1991, 1992, 1993, 1995, 1996

 • Καφέ Γυναίκες

  1992, 1993, 1996

 • Παστέλ Άντρες

  1988

 • Παστέλ Γυναίκες

  1987, 1988

 • Μπλε της Ίριδας Άντρες

  1989, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004

 • Μπλε της Ίριδας Γυναίκες

  1989, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

 • Ζαφείρι Άντρες

  1988, 1991

 • Ζαφείρι Γυναίκες

  1989

 • Βιολετί Άντρες

  1987, 1988, 1990

 • Βιολετί Γυναίκες

  1987